Francouzská pobočka českého Sokola - Sokol de Paris byla založena 24. listopadu 1892 z Moravskoslovanské Besedy. Na začátku byla myšlenka sokolského programu, který formuloval Miroslav Tyrš. Posláním Sokolů bylo zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost. Podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. 

Na antickém principu Kalokagathie postavil Tyrš ideál člověka tělesně zdatného, duševně a sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ. S těmito myšlenkami Sokol de Paris výrazně ovlivnil a přispěl ke vzniku samostatného Československa v roce 1918. V angažmá pokračoval v období světových válek a především v období poválečném. V době komunistické éry, kdy bylo sokolské hnutí zakázáno, žilo dále díky sokolským organizacím v zahraničí. Sokol de Paris se aktivně účastnil Sletů v zahraničí, některé z nich sám organizoval, v roce 1954 a 1990. 

V současné době pařížský Sokol působí jako krajanský spolek. Vede sportovní zájmovou činnost a propaguje dobré jméno České republiky v zahraničí. Sdružuje Čechy, Slováky a Francouze, kteří chtějí udržovat a rozvíjet vztahy spřátelených národů v rámci sportu, tance či dalších společných aktivit.Slavíme státní svátky, vydáváme časopis Zpravodaj, tančíme lidové tance, hrajeme volejbal a cvičíme jógu.Neváhejte se zapojit a stát se členem pařížského Sokola, který se podílí na přípravě akcí i sportovních klání.Můžete být součástí výboru, který se schází jednou měsíčně anebo se naučit míchat těsto na kynuté knedlíky při našich oslavách českých svátků. 

Chcete-li vědět více o historii Sokola klikněte zde.


TĚLOCVIČNA SOKOLA

Centre Sportif de Saint Mandé

94160 Saint Mandé 
31 rue du Commandant Mouchotte Accès par métro : Station Porte Dorée ou Saint Mandée-Tourelle 

Accès par bus : n°86 et n°325 station Jean Mermoz, bus n°46 station Alphand.  


SOKOLSKÁ LOUKA

137 promenade H. Régnier 

93460 Gournay Sur Marne 


E-MAIL:

info@sokoldeparis.com

Pour toute demandes relatives au site internet,  écrire à :
info@sokoldeparis.com