SOKOLSKÝ PLES

Každoročně se v krásném prostředí sálu radnice v Saint Mandé koná ples. Příští bude dne 9. března 2019. V rámci plesu bude i předtančení a ukázka lidových tanců v krojích

Těšíme se na vás i letos na Plese Sokola Paříž dne 9. března