NEZAPOMÍNÁME

Sokolská delegace se v roce 1908 zúčastnila v obci Kresčaku (Crécy en Artois) odhalení pomníku českému králi Janu Lucemburskému, který tam zahynul v bitvě v roce 1346. Pomník byl postaven na podnět francouzského historika Louise Legera.

Na návrší La Targette nedaleko Arrasu, kde se odehrála 9.května 1915 velká bitva za účasti roty Nazdar, zřídilo Československo pomník svým vojákům, kteří padli v první světové válce. Pomník byl odhalen k dvacátému výročí bitvy. Vzpomínkové slavnosti se zúčastnila velká delegace pařížského Sokola. Poklonila se památce svých členů, kteří v těchto místech položili své životy. Spolek českoslovensých dobrovolníků pod vedením svého předsedy Ludvíka Máníčka zřídil v roce 1959 na tomto místě hřbitov českých a slovenských vojáků, padlých v obou světových válkách na území Francie.

Delegace pařížského Sokola přijíždí se svým praporem každý rok v květnu a během pietní slavnosti pokládá kytici k pomníku na hřbitově i k památníku francouzských padlých v městečku Neuville-Saint-Vaast, k němuž La Targette náleží. V roce 1968 se členové českých spolků z Paříže dostavili do Arrasu a na La Targette v mimořádně velkém počtu, aby důstojně oslavili padesáté výročí ukončení první světové války. Mezi nimi byla i velká skupina pařížských sokolů, dospělých i dětí, z nichž mnozí přijeli v národních krojích.

U vjezdu na Sokolskou louku v Gournay sur Marne byl na podnět Eduarda Holečka postaven památník s osmdesáti šesti jmény členů naší jednoty, kteří položili své životy v obou světových válkách. Pomníček byl slavnostně odhalen 3. června 1951 za přítomnosti generála Fauchera a dalších oficiálních hostů. Od té doby k památníku chodíme každý rok v průvodu s praporem při našem prvním jarním setkání na Sokolské louce a pokládáme k němu kytici. Po krátkém proslovu starosty jednoty se hrají státní hymny.

Sokol Paříž udržuje přátelské styky se Spolkem československých dobrovolníků ve Francii. Společně s nimi se každoročně 28.října účastníme oživení plamene na hrobě neznámého vojína pod Vítězným obloukem v Paříži a 1.listopadu slavnostního kladení kytic k památníku československých vojáků na hřbitově Père Lachaise, pokaždé s praporem jednoty.

Ve Francii jsou ještě jiná místa, vzdálená od Paříže, která mají vztah k naší historii. V roce 1958 se velká delegace Sokola Paříž vypravila do Darney oslavit čtyřicáté výročí významné události z konce první světové války. Francouzský prezident Raymond Poincaré spolu s Dr Edvardem Benešem, tajemníkem Československé národní rady tam předali 30.června 1918 prapor československým legionářům. Skupina lidových tanců naší jednoty se zúčastnila v Darney v roce 1978 oslavy této události, která znamenala uznání nového Československa Francií.

Ve Vouziers, které bylo v roce 1918 osvobozeno československými dobrovolníky, nese gymnazium jméno prezidenta T.G.Masaryka. Pařížský Sokol byl několikrát pozván na oslavy do tohoto města, v roce 1978 tam naši tanečníci vystoupili při odhalení busty T.G.M.

Delegace pařížského Sokola přijela v roce 2006 na oslavy výročí konce první světové války do města Cernay, kde jsou na dvou vojenských hřbitovech pochováni českoslovenští vojáci.