PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Po vyhlášení rakousko-uherského ultimata Srbsku zorganizoval Sokol spolu se sociálně-demokratickou "Rovností" 26. července 1914 velkou manifestaci na náměstí Svornosti před sochou symbolizující město Štrasburk. Na památné schůzi 5. srpna v Palais Royal za přítomnosti Ernesta Denise bylo rozhodnuto, že všichni muži schopní vojenské služby se přihlásí do francouzské armády.

Sokolové vyplňovali mobilizační přihlášky a začali ihned s vojenským výcvikem v zahradě Palais Royal, kam denně chodili s praporem pařížskými ulicemi za zpěvu národních písní. Z Palais Royal se pak vydali 22. srpna 1914 za sokolským praporem po ulici Rivoli do Invalidovny, kde zasedala odvodní komise. Hned následujícího dne odjelo tři sta českých dobrovolníků, z toho 120 sokolů, na výcvik do města Bayonnu. Byli přiděleni k praporu C pěšího pluku Cizinecké legie a protože se zdravili svým tradičním pozdravem, byli brzo známi jako rota "Nazdar". Bayonnské dámy vyšily prapor s českým lvem a předaly ho rotě při nezapomenutelném obřadu 12. října. Jednotka byla poslána na frontu 23. října 1914, již v listopadu se dostala do první linie na opevňovací práce v zákopech v Champagni a 11. prosince do první bitvy.

V dubnu 1915 byla jednotka přesunuta do Artois k Arrasu, kde se 9. května vyznamenala ve vítězné bitvě u La Targette blízko obce Neuville-Saint-Vaast. Mezi čtyřiceti padlými sokoly byli i pařížský náčelník Josef Pultr a praporečník roty "Nazdar" Karel Bezdíček.

Stovka příslušníků roty byla raněna a zbylí sokolové byli po bitvě zařazeni do jiných praporů. Účastnili se dalších bitev u Verberie v Champagni 25. září 1915, v Belloy na řece Somně v roce 1915, u Verdunu v roce 1917, u Vouzier, u Soissons a u Darney v roce 1918. Jednou z obětí války byla i Marceline, dcera bývalého starosty Sokola Josefa Čapka, která se jako dobrovolná ošetřovatelka nakazila na frontě tyfem a zemřela ve svých dvaceti letech 26. května 1915. Starosta Smutný byl ve válce zraněn a po vyléčení byl jmenován styčným důstojníkem a spolupracoval s Edvardem Benešem.