V neděli 19.května od 12 hodin se na vás těšíme na otevření sokolské louky.

Společenský život pařížského Sokola je od konce druhé světové války stále velmi aktivní. Pozvaní odborníci nebo sokolští vzdělavatelé Karel Kupka, Marie Bělehrádková, Vladimír Peška a jiní přednášeli při různých příležitostech na kulturní a politická témata. Připomeňme si přednášky a večery k 28. říjnu, k výročí úmrtí T.G.Masaryka, vzpomínku na...

Tradici sokolských šibřinek a plesů v pařížském Sokole dokládají pozvánky a staré fotografie, které se nám dochovaly v archivu, některé už z počátku minulého století.