Společenský život pařížského Sokola je od konce druhé světové války stále velmi aktivní. Pozvaní odborníci nebo sokolští vzdělavatelé Karel Kupka, Marie Bělehrádková, Vladimír Peška a jiní přednášeli při různých příležitostech na kulturní a politická témata. Připomeňme si přednášky a večery k 28. říjnu, k výročí úmrtí T.G.Masaryka, vzpomínku na...

Tradici sokolských šibřinek a plesů v pařížském Sokole dokládají pozvánky a staré fotografie, které se nám dochovaly v archivu, některé už z počátku minulého století.