DEN SPORTU

16.06.2019

Dne 16. června se na sokolské louce v Gournay sur Marne uskuteční sportovní odpoledne. Nejprve se společně naobědváme, dáme si českou klasiku, a potom si zahrajeme turnaj ve volejbale, pokud budete chtít, k dispozici bude i stolní tenis. Děti ocení houpačky a minifotbálek.

DEN SPORTU

16.06.2019

Dne 16. června se na sokolské louce v Gournay sur Marne uskuteční sportovní odpoledne. Nejprve se společně naobědváme, dáme si českou klasiku, a potom si zahrajeme turnaj ve volejbale, pokud budete chtít, k dispozici bude i stolní tenis. Děti ocení houpačky a minifotbálek.

Několik zápisů a fotografií z prvních let působení spolku Beseda dokazuje, že výlety patřily již od začátku k oblíbené činnosti členů. Jedna fotografie z roku 1908, bohužel dost špatné kvality, zobrazuje veselou společnost s hudebními nástroji na výletě do lesa u Meudonu.

VOLEJBAL

30.11.2018

Volejbal se zpočátku hrál na břehu Marny, ani hřiště tam nebylo a přidat se mohl každý, kdo měl chuť a byl trochu šikovný. V jistém směru to byl mnohem více sport pro všechny než mohlo být cvičení v tělocvičně, kde na nářadí hrála úlohu tělesná zdatnost a nadání a teprve příprava prostných na slety znovu všechny postavila na stejnou úroveň....

První lyžařské zájezdy na hory organizovali v naší jednotě Huguette a Jarka Polanský koncem šedesátých let v Saint-Croix ve Švýcarsku pět roků po sobě. O stravování několika desítek účastníků se staraly obětavé sestry, zatím co instruktoři učili děti lyžovat. Pobyty na horách byly velmi populární. V roce 1971 se skupina našich lyžařů zúčastnila...

GYMNASTIKA

20.11.2018

Několik členů Besedy se zúčastnilo již v roce 1882 prvního sokolského sletu v Praze. Později jezdili pařížští sokolové na slety pravidelně.