ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY


Dospělý                                                        55 €

Děti a studenti                                            20 €


Zájemce o členství vyplní přihlášku, přiloží dvě fotografie a ty zašle matrikáři Sokola či některému z členů společně s poplatkem ve formě šeku či hotovosti.