MIKULÁŠ

02.12.2018

V neděli 2.prosince se na louce v Gournay uskutečnila Mikulášská besídka pro děti a jejich rodiče. Jeremy Vlach, Lydie Polata a Florence Sauvignon nacvičili s dětmi pásmo písní a tanců. Děti vystoupili v krásných krojích Sokola.

Dne 22.listopadu se v prostorách Českého centra uskutečnil večer, na kterém jsme v přátelské atmosféře prezentovali historickou roli Sokola Paříž pro vznik samostatného Československa.