V polovině února 2018 se rozlila řeka Marna a zatopila sokolskou louku, kde bylo přes půl metru vody. V Gournay byl vyhlášen stav ohrožení. Naštěstí je chata pojištěna.

Po projednání v Parlamentu ČR to vypadá, že od příštího roku budeme 5. prosince slavit Den sokolstva. Nyní je potřeba ještě schválit Senátem a Sokolové budou mít svůj den zanesený v kalendáři.
Nazdar.

Dne 22.listopadu se v prostorách Českého centra uskutečnil večer, na kterém jsme v přátelské atmosféře prezentovali historickou roli Sokola Paříž pro vznik samostatného Československa.