CENA GRATIAS AGIT

12.12.2018

Sokol de Paris byl poctěn cenou ministra zahraničních věcí a obdržel za své přínosné aktivity cenu GRATIAS AGIT. Tuto cenu uděluje ministr jedenkrát ročně subjektům i jednotlivcům, kteří mají zásluhu na šíření kultury a povědomí o České republice v zahraničí. Cenu v Praze dne 8. června 2018 převzala sestra Marie Roy a bratr Jiří Bystrický. Děkujeme panu ministrovi za toto ocenění, jehož si nesmírně vážíme.