PRAPORY PAŘÍŽSKÉ JEDNOTY

30.11.2018

V roce 1892, brzy po svém založení, dostal pařížský Sokol od spřáteleného francouzského spolku "Association Nationale de Topographie" svůj první prapor. Byl hedvábný, červenobílý, na jedné straně zdobený sokolským monogramem, na druhé nápisem "Na zdar !". Prapor je nyní uložen v Národním muzeu v Praze.

Druhý prapor předaly naší jednotě paní Scheinerová a paní Klecandová, manželky starosty a místostarosty České obce sokolské, v roce 1902 při oslavě desátého výročí založení Sokola Paříž a čtyřicátého výročí spolku Beseda. Slavnost se konala v městské tělocvičně Voltaire v Paříži za čestného předsednictví Josefa Sansboeufa, zakladetele Federace francouzských gymnastických spolků a malíře Alfonse Muchy. Na líci praporu je vyšitý český lev a na rubu nápis SOKOL. Oslavy se zúčastnila delegace ČOS.

O třicet let později, v roce 1932, během IX. všesokolského sletu v Praze předala ČOS pařížské jednotě nový prapor, třetí v pořadí. Slavnostního aktu na Staroměstském náměstí se zúčastnilo třicet pařížských sokolů. Prapor z roku 1902 byl během tohoto obřadu předán Památníku Osvobození.

Během Svatováclavského posvícení v roce 1981 dostala sokolská jednota Paříž další, čtvrtý prapor jasných barev. Jeho kmotrou byla dcera štědrého dárce praporu, člena naší jednoty bratra François Dezorta. Bezmála padesát let starý třetí prapor, opotřebovaný častým používáním, byl uložen v archivu jednoty.

K našemu praporu byla v roce 2007 zavěšena trikolora, na které je upevněn pamětní odznak Ministerstva obrany České republiky k 60. výročí ukončení 2. světové války a pamětní medajle Československé obce legionářské za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic. Obě vyznamenání předal pařížskému Sokolu velvyslanec České republiky v Paříži pan Pavel Fischer.