MIKULÁŠ

02.12.2018

V neděli 2.prosince se na louce v Gournay uskutečnila Mikulášská besídka pro děti a jejich rodiče. Jeremy Vlach, Lydie Polata a Florence Sauvignon nacvičili s dětmi pásmo písní a tanců. Děti vystoupili v krásných krojích Sokola. 

Marie Roy s rodiči přispěli zpěvem českých vánočních koled k vánoční atmosféře.

A dokonce přišel I kouzelník - Etienne Polata.

Po představení přišel Mikuláš, čert a anděl, aby dětem rozdali nadílku.