PAŘÍŽSKÝ SLET V ROCE 1954

01.12.2018

Rok 1954 měl být rokem XII. sletu v Praze, šest let po roce 1948, osud však rozhodl jinak. Zásluhou starosty Josefa Živného a jednatele Františka Fiedlera se organizování sletu ujal iniciativně pařížský Sokol.

V neděli 4. července 1954 se před oficiálními hosty a dalším početnými diváky sešli na stadionu v Saint-Mandé sokolové z Bruselu, Curychu, Londýna, Stockholmu, Vestärasu a Vídně, zástupci Ruského Sokola ve Francii a členové francouzských gymnastických organizací "l'Avenir de Vernon" a "la Saint Mandéenne". Organizaci sletu zajišťoval náčelník František Smutný a náčelnice Růžena Roubalová.

Účastníci sletu byli ubytováni ve škole v ulici Cailletet v Saint-Mandé. Tělocvična sloužila jako jídelna. Další místnosti školy se proměnily v noclehárny mužů a žen. Díky plukovníku Hospitalierovi nám francouzská armáda zapůjčila postele, přikrývky a vše, co jsme potřebovali do jídelny, stoly, lavice i polní kuchyni. O vaření se postaraly sestry z naší jednoty.

Za deště vyrazil průvod z ulice Cailletet k pomníku padlých v Saint-Mandé, ke kterému jsme položili kytice. Až na stadion jsme šli v dešti, ale odpoledne se konečně objevilo slunce. Dobré výkony byly odměňovány zaslouženým potleskem : cvičení na nářadí, lidové tance, rytmická prostná. Pozoruhodné cvičení dorostu a lidový tanec kolem májky měly velký úspěch. Na programu byl i exhibiční zápas ve volejbalu. Hudební doprovod obstarala dechovka "La Renaissance" pod taktovkou André Loueta. Na závěr zacvičili muži i ženy prostná z X. Sletu v Praze z roku 1938.

Večer byl uspořádán velký ples v salonech hotelu Moderne na náměstí Republiky. Byli jsme rádi, že jsme se mohli setkat se známými, navázat nová přátelství v duchu sokolských ideálů, bohužel mimo naši zemi. První generace dětí narozených v cizině vychutnávala radost z bratrské pohody, která jí dodala chuť následovat rodiče v práci pro Sokol.

Tento slet, známý pod jménem "Slet odvážných sokolů", byl považován Ústředím zahraničního sokolstva jen za slet evropský, ale bylo to přece jen první setkání z mnoha, která následovala. Náhoda tomu chtěla, že poslední slet Ústředí zahraničního sokolstva se také konal v Paříži od 5. do 8. července 1990.