LIDOVÉ TANCE

31.10.2018

Sokol de Paris má svoji vlastní sbírku českých a moravských krojů. Právě taneční vystoupení jsou příležitostí, kde kroje prezentovat, a jak jinak než při tanci. V sobotu odpoledne se scházíme v tělocvičně v Saint Mandé k nácviků lidových tanců. Nacvičená pásma potom prezentujeme při různých slavnostních příležitostech. Hlavním bodem je samozřejmě příprava na Sokolský ples.


Večer na téma: Folklor v pařížském Sokole

Dalším věčerem, kdy budou možné užít si další taneční vystoupení Sokol de Paris, bude večer na téma: Folklor v pařížském Sokole. Vystoupení se uskuteční 11. 4. 2019 od 19:00 v Českém centru.

Více na oficiální pozvánce: