GYMNASTIKA

20.11.2018

Několik členů Besedy se zúčastnilo již v roce 1882 prvního sokolského sletu v Praze. Později jezdili pařížští sokolové na slety pravidelně.

Od založení jednoty v Paříži cvičili sokolové v tělocvičně na nářadí často i několikrát týdně a již v roce 1892 vystoupili s úspěchem společně s gymnasty z Čech na závodech v Nancy. Náčelník V.Chalupa tam obdržel bronzovou medaili. Úspěšně závodili ve francouzských gymnastických soutěžích a vystupovali na slavnostech v Melunu, Menilly sur Seine, Arrasu, Lyonu, Neuilly, Levallois - Perret, Sens, Fontainebleau, Nemours, Vernonu, Chateaudunu, Remeši a získali mnoho cen.

Pařížský Sokol cvičil v různých tělocvičnách a v roce 1920 dostal možnost užívat tělocvičnu v městě Saint - Mandé na předměstí Paříže. Téhož roku byl založen i ženský oddíl gymnastiky. Čeněk Polanský se stal v roce 1933 cvičitelem žactva a v této funkci zůstal až do roku 1952. Po odchodu Karla Tichého byl v roce 1946 zvolen náčelníkem a Růžena Roubalová náčelnicí. Podle sokolských zásad se cvičitelé vždy starali o všechny cvičence, bez ohledu na jejich úroveň.

Po sokolském sletu v Praze v roce 1948 vystoupili pařížští sokolové na sportovních slavnostech ve Vichy, Bondy a Sceaux, kde zacvičili sletová prostná.

Padesátá léta byla v pařížské jednotě po tělocvičné stránce velmi bohatá. Již v roce 1949 vstoupil Pařížský Sokol do francouzské tělocvičné federace a zúčastnil se francouzských gymnastických slavností ve Vernonu, později v Montargis a La Fère, kde cvičenci předvedli prostná z posledního pražského sletu, v roce 1957 v Cherbourgu a v letech 1958 a 1959 v Elbeuf.

Pravidelná sokolská cvičení se konala v tělocvičně v Saint - Mandé každé sobotní odpoledne. Po společné rozcvičce se utvořila družstva mužů, žen, dorostenců, dorostenek a žactva, která cvičila na nářadí pod vedením zkušených cvičitelů. Největší účast byla v tělocvičně vždycky před slety, které byly organizovány Ústředím sokolstva v zahraničí v letech 1960 až 1990 a později znovu Českou obcí sokolskou. Během přípravy na slet nám při nácviku prostných pro různé věkové kategorie tělocvična často nestačila. Ženy někdy nacvičovaly dvoje prostná a taneční skupina lidové tance. Ve stejnou dobu se gymnasté připravovali na nářaďové závody. Je třeba připomenout, že v osmdesátých letech byly mezi našimi dorostenkami a mladšími ženami zdatné gymnastky, úspěšné na sokolských závodech. Kromě našich cvičitelů jsme v té době měli i výborného trenéra Alexandra Krasnoholového, který k nám přišel z pařížského ruského Sokola. S touto organizací jsme měli přátelské styky zvláště v letech 1950 a 1960, Sokol Paříž se zúčastnil i oslavy padesátého výročí ruského Sokola v roce 1977.

V době mezi slety organizovalo Ústředí sokola v zahraničí nářaďové závody, kterých se cvičenci pařížského Sokola zúčastnili poprvé v roce 1983. Patnáctičlenná skupina mladých gymnastů se cvičiteli odjela vlakem do St.Gallen ve Švýcarsku, representovala naši jednotu a získala 5 medailí. V červnu téhož roku se v Gournay sur Marne konala slavnost, při níž byl uspořádán závod v gymnastice o plaketu Augustina Smutného. Při této příležitosti jsme přivítali na naší Sokolské louce skupinu sokolů z Londýna a londýnské sestry zacvičily prostná se švihadly.

Na nářaďové závody do Mnichova v roce 1984 jsme odjížděli v noci v počtu 40 účastníků autobusem, vybaveným lehátky. Zpět jsme si přivezli 15 medailí. V roce 1985 organizovala nářaďové závody naše jednota v Gournay sur Marne. Zúčastnili se jich sokolové ze Švýcarska, z Vídně, Mnichova a Londýna.

Od roku 1990 cvičíme ve velké moderní tělocvičně v Saint - Mandé, je nás méně, jen před sletem se sál naplní během nácviku prostných.