PLESY A TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

20.11.2018


Tradici sokolských šibřinek a plesů v pařížském Sokole dokládají pozvánky a staré fotografie, které se nám dochovaly v archivu, některé už z počátku minulého století.

Po druhé světové válce pořádala naše jednota po dlouhou dobu každoročně dva plesy. Pamětihodný bál v hotelu Moderne na náměstí Republiky byl organisován u příležitosti evropského sletu v roce 1954. Od roku 1965 byl silvestrovský ples zrušen a nahrazen slavnostní večeří na sokolské louce, ale ani ta se nekoná každý rok.

Plesy, které se nejprve konaly v hotelu Moderne nebo v hotelu Lutétia, se později přesunuly do velkých sálů radnic některých pařížských čtvrtí a poslední dobou nám půjčují sál radnice v Saint-Mandé nebo v Gournay sur Marne. Během času jsme zvali různé orchestry : Čechy z Vídně, z Mnichova, Poláky, Belgičany. Od roku 1990 nám k tanci hrají orchestry z Čech nebo z Moravy.

Příprava našeho plesu vyžaduje hodně úsilí a účast mnoha členů jednoty : je třeba zajistit sál a orchestr, obstarat nápoje do baru, upéct české koláče, připravit tombolu, nacvičit tance k zahájení plesu a k půlnočnímu programu, rozeslat pozvánky, vyzdobit sál, zajistit službu u pokladny, uvádění do sálu a obsluhu návštěvníků. O vše se stará hlavní organizátor spolu se zábavním odborem jednoty.

Na zahájení plesu tancuje náš taneční sokolský soubor polonézu, čtverylku nebo jiný slavnostní tanec a o půlnoci předvádějí tanečníci v národních krojích české, moravské i slovenské tance. Většina tanečnic a několik tanečníků má své vlastní kroje, ostatní si půjčují kroje ušité členy jednoty v padesátých letech. Skupina lidových tanců byla v pařížském Sokole utvořena v roce 1945 a vedla ji po dvacet let náčelnice sestra Růžena Roubalová. Taneční kroužek jednoty existuje stále, jeho jádrem je několik členů, kteří začali tancovat už v sedmdesátých nebo osmdesátých letech, postupně někteří odcházejí a přidávají se noví, mladší.

Náš soubor netancuje jenom na plesech, bývá zván do jiných měst k slavnostním příležitostem. Seznam míst, kde tanečníci vystupovali je dlouhý a jistě nebude úplný. Připomeňme si alespoň Vichy v roce 1948, Montargis, Vernon, v roce 1958 pařížskou arénu Lutèce a Elbeuf, dva mezinárodní folklorní festivaly na Sorboně v letech 1963 a 1964, Lilas a Bruay-en-Artois v roce 1967, Darney v roce 1968, oslavu padesátého výročí Ruského Sokola v roce 1977, Darney a Vouziers v roce 1978, dvakrát Lucemburskou zahradu v Paříži v letech 1983 a 1987, Tyršův dům v době sletu v roce 1994, mezinárodní folklorní festival v Achère v roce 1999, ve stejném roce Montgeron a také Saint-Mandé, kde soubor vystupoval často, zejména během pravidelného Dne spolků.

Od roku 1997 jsme uspořádali pro členy našeho tanečního kroužku devětkrát kurs lidových tanců v Lázních Bělohradě v České republice pod vedením instruktorů Evy a Radka Rejškových. Program lidových tanců na našich plesech je tak obnovován každý rok.