SOKOL V ZAHRANIČÍ

20.11.2018

Mimořádné valné hromady jednoty Paříž, která se konala 8. září 1948 v kavárně Madrid, se zúčastnil i starosta ČOS bratr A. Hřebík, který se nacházel v exilu. Po jeho projevu schválila schůze návrh bratra Fiedlera, aby se bratr Hřebík ujal organizace zahraničního Sokolstva.

To byl tedy první podnět pro vytvoření Ústředí československého sokolstva v exilu

(později přejmenovaného na Ústředí československého sokolstva v zahraničí), jehož ustavující schůze se konala ve dnech 25. a 26. listopadu 1950 v New Yorku a které pak po čtyřicet let pracovalo pro zachování sokolského ideálu a řídilo naši spolupráci sokolů na celém světě.

Ústředí bylo velmi aktivní, organizovalo slety, pro něž byla sestavována prostná, nářaďové a lyžařské závody, volejbalové turnaje, tábory pro mládež a cvičitelské kurzy. Spojení mezi členy bylo udržováno pravidelně vydávaným časopisem "Československý Sokol v zahraničí".

Jednota Paříž byla v rámci Ústředí zařazena do župy Západoevropské spolu s jednotami z Londýna, Mnichova, Stockholmu, Göteborgu a po nějakou dobu i z Bruselu, Delft a Utrechtu. Dalšími členy Ústředí byly župy Švýcarská (9 jednot), Vídeňská (8 jednot), Kanadská (3 jednoty) a Australská (3 jednoty), ke které byly připojeny i jednoty v Johannesburgu a ve Ville Domenico v Argentině. V roce 1977 sdružovalo Ústředí 3281 členů a během své existence zorganizovalo sedm sokolských sletů : ve Vídni v letech 1962, 1972 a 1982, v Montrealu v roce 1967, v Curychu v letech 1976 a 1986 a poslední z nich v Paříži v roce 1990.

V souladu se svými stanovami bylo Ústředí rozpuštěno 31. prosince 1995, pět let po ustavující schůzi ČOS v Praze. Dnes je evropský Sokol mimo území České republiky organizován v Zahraniční obci sokolské (ZOS), která je členem Světového svazu sokolstva (SSS). Sokol Paříž patří do ZOS spolu s Vídeňskou a Švýcarskou župou a s jednotami z Londýna, Mnichova a Göteborgu. ZOS udržuje volnou spolupráci a přátelské styky mezi svými členy. Schází se alespoň jednou ročně během Svatodušních svátků v tyrolském Oetzu, kde se kromě tradičního běhu kolem jezera a volejbalového turnaje pokládají kytice k pamětním deskám Miroslava Tyrše. Tato setkání jsou organizována již po 34 let střídavě jednotou Mnichov a župami Vídeňskou a Švýcarskou. Z Paříže je do Oetzu daleko, ale přesto se v posledních letech snažíme žádný ze srazů nevynechat.