POBYT V PŘÍRODĚ

30.11.2018

Několik zápisů a fotografií z prvních let působení spolku Beseda dokazuje, že výlety patřily již od začátku k oblíbené činnosti členů. Jedna fotografie z roku 1908, bohužel dost špatné kvality, zobrazuje veselou společnost s hudebními nástroji na výletě do lesa u Meudonu.

Na fotografii z roku 1912 je 60 osob, žen i mužů, někteří v uniformě na břehu řeky Marny. Koupání bylo neoddělitelnou součástí vycházek. Při těchto výletech si ostatně sokolové vyhlédli terén na břehu řeky Marny, který později koupili a ten se stal naší Sokolskou loukou s chatou, v níž se často scházíme.

Tradice výletů do okolí Paříže pokračuje i v současnosti. Většinou chodíme pěšky, někdy je na programu stopování nebo orientační závod, lezení po skalách, ale také prohlídka zámku. Připomeňme si výlety, které zorganizovali naši vedoucí do lesa ve Fontainebleau, Rambouillet, Compiègne nebo Chantilly. Tyto vycházky byly vždycky zajímavé, ale také vyžadovaly dobrý sportovní výkon.

Tábory mají v naší jednotě dlouhou tradici. První, o němž se dochovaly zápisy, se konal v srpnu 1949 na ostrově Oleronu pod vedením Jiřího Vlacha a měl takový úspěch, že byl opakován na stejném místě i příští rok. V roce 1951 se tábor konal v Hendaye, za rok nato na Cap Ferret u Arcachonu a v dalších dvou letech v Cavalière na Azurovém pobřeží.

Později byly organizovány sokolské tábory v evropském měřítku. Pařížští sokolové se zúčastnili tábora v Gurnigelu ve Švýcarsku v roce 1957, v Neuhofenu v Rakousku v dalším roce a v Albishausenu ve Švýcarsku v roce 1959. Sokol Paříž uspořádal tábor na ostrově Noirmoutier v roce 1960 za přítomnosti sestry Marie Provazníkové, náčelnice Ústředí zahraničního sokolstva. Tábora se zúčastnilo 61 sokolů, z toho 44 členů naší jednoty. Za rok nato jelo 19 pařížských sokolů na tábor do Uerikonu na břehu Curyšského jezera.

Tábory se tradičně konaly i po každém sletu zahraničního sokolstva . Poslední, velmi úspěšný mezinárodní tábor v Challans ve Vendée, uspořádal pařížský Sokol po sokolském sletu v roce 1990. Od té doby se naši mladí sokolové účastní táborů, pořádaných Českou obcí sokolskou nebo župou švýcarskou, a tak se seznamují se sokoly z jiných zemí, s jejich písněmi a kulturou a pocvičí se v češtině.

V roce 1979 uspořádal cvičitelský sbor naší jednoty o Svatodušních svátcích stanový tábor na Sokolské louce v Gournay sur Marne. Od té doby se tento tábor koná každoročně a malí i větší sokolové si oblíbili ty dva či tři dny na sluníčku nebo v dešti . Cvičitelé si připravují pokaždé nový program : gymnastiku, atletické závody, koupání v bazénu, střelbu z luku, lezení po stromech, žonglování, noční hry a samozřejmě táborák s písničkami za pěkného počasí.